2024 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Nedir, Değerli Kağıtlar Tablosu

Konu : 2024 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri

28 Aralık 2023 tarih 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:86) ile; 2024 yılında uygulanacak“Değerli Kağıt Bedelleri” aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

2024 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

DEĞERLİ KAĞIDIN CİNSİ

BEDEL (TL)

1-

NOTER KAĞITLARI

a)-

Noter Kağıdı

87,00

b)-

Beyanname

87,00

c)-

Protesto, vekaletname, resen senet

174,00

3-

PASAPORTLAR

790,00

4-

İKAMET İZNİ

565,00

6-

T.C. KİMLİK KARTI

a)-

Kanuni Bildirim Süresi Dışında Doğum Nedeniyle Düzenlenen T.C. Kimlik Kartı

130,00

b)-

Değiştirme Nedeniyle Düzenlenen T.C. Kimlik Kartı

130,00

c)-

Kayıp Nedeniyle Düzenlenen T.C. Kimlik Kartı

260,00

7-

AİLE CÜZDANLARI

705,00

9-

SÜRÜCÜ BELGELERİ

990,00

10-

SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ (KARNELERİ)

990,00

12-

MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ

885,00

13-

İŞ MAKİNASI TESCİL BELGESİ

740,00

14-

BANKA ÇEKLERİ (HER BİR ÇEK YAPRAĞI)

55,00

15-

MAVİ KART

130,00

16-

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ

565,00

17-

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET BELGESİ

565,00