2024 Demirbaş Sınırı Kaç Liradır, Amortisman Sınırı Nedir, Kaç TL Oldu

Amortisman sınırı, her yıl VUK kapsamında KDV hariç tutarlar dikkate alınarak- belirleniyor. 2024 yılı için belirlenmiş olan amortisman alt sınırı 6.900 TL'dir. Bu değerin üstündeki mal veya varlıklar için amortisman uygulanabiliyor. 

 

 

Amortisman hakkında sıkça sorulan sorular

2024 amortisman ne kadar?

1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacak amortisman sınırı 556 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 6.900 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar aynı zamanda “fatura kesme sınırı” olarak da dikkate alınıyor.

Amortisman oranı kaç?
Amortisman oranlarına ulaşmak için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili sayfasını buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. 

Demirbaş sınırı 2024 KDV hariç mi?
2024 yılı demirbaş sınırı, KDV hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanıyor. 2024 yılında KDV hariç 6.900 TL'nin altındaki demirbaş alımları doğrudan gider yazılabiliyor.

Amortisman en fazla kaç yıl ayrılır?
VUK'un 320. maddesinde, “Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar” hükmü yer alıyor. “Aktife girme” ifadesi; varlığın edinilerek kayıtlara geçirilmesi, değerleme gününde envanterde olması ve kullanıma hazır bulunması anlamına geliyor. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere yılın son günü aktife girmiş olsa dahi bir iktisadi kıymet için (binek otomobiller hariç) o yıl, 1 tam yıllık amortisman ayrılıyor.

Amortisman oranlarını kim belirler?
Amortisman oranları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor.

Amortisman ayrılmazsa ne olur?
Maliye İdaresi, amortisman ayrılmadığı takdirde ilgili yıla ait amortisman hakkının kaybolacağı ve düzeltme yoluyla da bu hakkın kullanılamayacağı görüşünü savunuyor.

Araç amortismanı kaç yıl?
Araç amortismanı yıl değil ay hesabı ile yapılıyor. Şirkete kayıtlı binek aracın satın alındığı tarihten itibaren dönem sonuna kadar geçen zaman üzerinden amortisman hesaplanıyor.

VUK'un 320. maddesi konuya şu şekilde açıklık getiriyor:
“Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.”

Bina amortismanı kaç yıl?
VUK'un 314. maddesine göre boş arsa ve araziler amortismana tabi tutulamazken üzerinde inşaat ve tesisat bulunan arsalar amortismana tabi tutulabiliyor. Burada da gayrimenkulün fiyatı ve bulunduğu lokasyon temel alınıyor.

Örneğin satış fiyatı 600.000 TL, kira değeri 3.000 TL olan bir konutun gayrimenkul değerini ve ortalama amortisman süresini şu şekilde hesaplayabiliriz:

600.000 / 3.000 = 200 ay
200 / 12 = 17 yıl

Amortisman gelir mi gider mi?
Amortisman gerçek bir nakit çıkışını temsil etmediği için nakdi olmayan gider olarak kabul ediliyor.

Araba lastiği gider yazılır mı?
Araba lastiği doğrudan gider kaydedilebiliyor. Kanunda, “ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin, faaliyet gösterilen sektörün çalışma şartları gereği tahsis edildiği hizmette kullanılmaya hazır hale geldiği tarih itibarıyla faydalı ömrünün bir yıldan daha az olması halinde amortismana tabi tutulması mümkün olmayacağından kayıtlara doğrudan gider olarak intikal ettirilebileceği” hükmü yer alıyor.

2022 Demirbaş Sınırı Kaç Liradır, Amortisman Sınırı Nedir