İhbar Tazminatı Hakkı Kazanan SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir

İhbar tazminatı hakkı kazanan SGK işten çıkış kodları listesi aşağıdaki gibidir. İhbar Tazminatı alabilmeniz için aşağıdaki işten çıkış kodlarından biri ile işinize son verilmiş olması gerekiyor aksi halde ihbar tazminatı alamazsınız.

İşten Çıkış Kodu SGK İşten Çıkış, Fesih Nedenleri
3 Kodu Belirsiz süreli iş sözleşmesinin çalışan tarafından feshi (İstifa)
4 Kodu Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi
15 Kodu Toplu işçi çıkarma
17 Kodu İşyerinin kapanması
18 Kodu İşin sona ermesi
31 Kodu Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 Kodu 4046 sayılı Kanun'un 21'inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
34 Kodu İşyerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
40 Kodu 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

NOT:

1/8/2009 tarihinden önce sigortalı işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan "6" numaralı "İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işçi tarafından feshi" ve "7" numaralı "İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işveren tarafından feshi" nedenleri kaldırılmış, 4857 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci madde hükümleri göz önüne alınarak 23 ila 29 numaralı seçenekler ilave edilmiştir. Daha sonra 1/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 29 işten çıkış kodu kaldırılarak yerine 42-50 arası yeni işten çıkış kodları getirilmiştir.

İşten Çıkış Kodu Nedir?

İşten ayrılma kodları işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlü olduğu kodlardır. Bu kodlar, işten çıkarılan kişilerin olduğu durumlarda SGK’ya bildirilen sözleşme fesih tebliğinde kullanılmaktadır. İş Kanunu 4857 sayılı kanunda düzenleme altına alınmıştır. Bu kanuna göre işverenler, hem işçilere hem de SGK’ya yazılı olarak çıkış bildirisi yapmakla yükümlüdür. Bu bildiri içerisinde yer alması gereken işten çıkış kodu görevinden ayrılan işçinin ne sebeple ayrıldığını belirtmek için kullanılır. SGK’ya işverenin elektronik ortamda yaptığı bu bildiride kolaylık sağlanması açısından işten çıkarılma sebepleri kısaltılmış ve ilgili kodlarla tanımlanması yapılmıştır.

İşveren ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesinin hangi gerekçe ile sona erdirildiğini SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından belirlenmiş iş çıkış kodları özetler. SGK çıkış kodları (ya da SGK işten ayrılış kodları) iş sözleşmesinin hangi gerekçe ile sonlandırıldığını ve hangi yasal ödemelere hak kazanıldığını ifade etmektedir. SGK işten çıkış kodları, işçi ile işveren arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda yargıya yol gösterir.

İşten çıkış kodu e devlette görünür mü?

İşten Ayrılış kodlarını öğrenmek için bu kodların daha önceden işveren kurum tarafından sisteme girilmiş olması gerekmektedir. Eğer girildiyse E-devlet üzerinden 4A, 4B ya da 4C hizmet dökümünü gösteren sayfadan öğrenmeniz mümkündür.