Vergi Takvimi, Aylara Göre Ödenecek Vergilerin Son Tarihleri

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/01/2022 30/06/2022 2021 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
01/02/2022 31/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/2022 31/05/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/2022 31/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/03/2022 31/05/2022 2022 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/03/2022 31/05/2022 2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/04/2022 31/05/2022 2021 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması
01/04/2022 31/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2022 30/06/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/2022 20/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 20/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 20/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 20/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/05/2022 20/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 20/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/05/2022 25/05/2022 1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/05/2022 25/05/2022 1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/05/2022 26/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 26/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 26/05/2022 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 26/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/2022 31/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/05/2022 31/05/2022 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/02/2022 31/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/2022 31/05/2022 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
01/03/2022 31/05/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2022 31/05/2022 2021 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması
01/05/2022 31/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/03/2022 31/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/04/2022 31/05/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/2022 31/05/2022 2021 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması
01/03/2022 31/05/2022 2022 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/03/2022 31/05/2022 2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/05/2022 31/05/2022 Nisan 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2022 01/08/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/2022 31/08/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
17/11/2020 30/06/2022 Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi (5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
01/01/2022 30/06/2022 2021 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
01/04/2022 30/06/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/2022 01/08/2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/05/2022 31/08/2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi