960902 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 960902
Faaliyet Adı NİKAH SALONLARININ HİZMETLERİ

NACE KODU : 96.09.02

NACE FAALİYET ADI : NİKAH SALONLARININ HİZMETLERİ