952502 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 952502
Faaliyet Adı MÜCEVHERLERİN ONARIMI

NACE KODU : 95.25.02

NACE FAALİYET ADI : MÜCEVHERLERİN ONARIMI