841148 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 841148
Faaliyet Adı YASAMA VE YÜRÜTME HİZMETLERİ

NACE KODU : 84.11.48

NACE FAALİYET ADI : YASAMA VE YÜRÜTME HİZMETLERİ