692001 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 692001
Faaliyet Adı MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

NACE KODU : 69.20.01

NACE FAALİYET ADI : MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ