649101 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 649101
Faaliyet Adı FİNANSAL KİRALAMA (FİNANSAL LEASİNG)

NACE KODU : 64.91.01

NACE FAALİYET ADI : FİNANSAL KİRALAMA (FİNANSAL LEASİNG)