619005 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 619005
Faaliyet Adı İNTERNET KAFELERİN FAALİYETLERİ

NACE KODU : 61.90.05

NACE FAALİYET ADI : İNTERNET KAFELERİN FAALİYETLERİ