477816 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 477816
Faaliyet Adı BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA YÜN, TİFTİK VB. PERAKENDE TİCARETİ

NACE KODU : 47.78.16

NACE FAALİYET ADI : BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA YÜN, TİFTİK VB. PERAKENDE TİCARETİ