477112 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 477112
Faaliyet Adı BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA GELİNLİK PERAKENDE TİCARETİ

NACE KODU : 47.71.12

NACE FAALİYET ADI : BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA GELİNLİK PERAKENDE TİCARETİ