476405 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 476405
Faaliyet Adı BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA BİSİKLET PERAKENDE TİCARETİ

NACE KODU : 47.64.05

NACE FAALİYET ADI : BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA BİSİKLET PERAKENDE TİCARETİ