472105 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 472105
Faaliyet Adı BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA KURUYEMİŞ PERAKENDE TİCARETİ

NACE KODU : 47.21.05

NACE FAALİYET ADI : BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA KURUYEMİŞ PERAKENDE TİCARETİ