472103 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 472103
Faaliyet Adı BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ZEYTİN PERAKENDE TİCARETİ

NACE KODU : 47.21.03

NACE FAALİYET ADI : BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ZEYTİN PERAKENDE TİCARETİ