464906 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 464906
Faaliyet Adı MÜZİK ALETLERİ TOPTAN TİCARETİ

NACE KODU : 46.49.06

NACE FAALİYET ADI : MÜZİK ALETLERİ TOPTAN TİCARETİ