429104 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 429104
Faaliyet Adı BARAJ VE BENTLERİN İNŞAATI

NACE KODU : 42.91.04

NACE FAALİYET ADI : BARAJ VE BENTLERİN İNŞAATI