421302 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 421302
Faaliyet Adı TÜNEL İNŞAATI

NACE KODU : 42.13.02

NACE FAALİYET ADI : TÜNEL İNŞAATI