421301 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 421301
Faaliyet Adı KÖPRÜLERİN İNŞAATI (YÜKSELTİLMİŞ KARA YOLLARI-VİYADÜKLER DÂHİL)

NACE KODU : 42.13.01

NACE FAALİYET ADI : KÖPRÜLERİN İNŞAATI (YÜKSELTİLMİŞ KARA YOLLARI-VİYADÜKLER DÂHİL)