421103 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 421103
Faaliyet Adı HAVAALANI PİSTİ İNŞAATI

NACE KODU : 42.11.03

NACE FAALİYET ADI : HAVAALANI PİSTİ İNŞAATI