351119 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 351119
Faaliyet Adı ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

NACE KODU : 35.11.19

NACE FAALİYET ADI : ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ