310901 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyet Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 310901
Faaliyet Adı MOBİLYALARIN BOYANMASI, VERNİKLENMESİ, CİLALANMASI VB. TAMAMLAYICI İŞLERİN YAPILMASI