310901 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 310901
Faaliyet Adı MOBİLYALARIN BOYANMASI, VERNİKLENMESİ, CİLALANMASI VB. TAMAMLAYICI İŞLERİN YAPILMASI

NACE KODU : 31.09.01

NACE FAALİYET ADI : MOBİLYALARIN BOYANMASI, VERNİKLENMESİ, CİLALANMASI VB. TAMAMLAYICI İŞLERİN YAPILMASI