302005 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyet Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 302005
Faaliyet Adı DEMİR YOLU VEYA TRAMVAY LOKOMOTİFLERİNİN VE VAGONLARININ BÜYÜK ÇAPTA YENİLENMESİ VE DONANIM HİZMETLERİ (TAMAMLAMA)