244302 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 244302
Faaliyet Adı KURŞUN İMALATI (İŞLENMEMİŞ)

NACE KODU : 24.43.02

NACE FAALİYET ADI : KURŞUN İMALATI (İŞLENMEMİŞ)