239907 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 239907
Faaliyet Adı AMYANTLI KÂĞIT İMALATI

NACE KODU : 23.99.07

NACE FAALİYET ADI : AMYANTLI KÂĞIT İMALATI