205123 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 205123
Faaliyet Adı KİBRİT İMALATI

NACE KODU : 20.51.23

NACE FAALİYET ADI : KİBRİT İMALATI