205121 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 205121
Faaliyet Adı BARUT, VB. İTİCİ TOZLARIN İMALATI

NACE KODU : 20.51.21

NACE FAALİYET ADI : BARUT, VB. İTİCİ TOZLARIN İMALATI