2023 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Nedir, Değerli Kağıtlar Tablosu

2023 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

55,00

b) Beyanname

55,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

110,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar

501,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

356,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

83,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

83,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

166,00

7 - Aile cüzdanları

445,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri

624,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

624,00

11 - (Mülga:2/1/2017- KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7072/34 md.)

12 - Motorlu araç tescil belgesi

557,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

468,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

33,00

15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)

83,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

356,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

356,00