2023 Yılı Asgari Ücreti Ne Kadar Oldu, AGİ Dahil 2023 Asgari Ücret Kaç TL Oldu

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

01/07/2023 - 31/12/2023

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 13,414.50
SGK PRİMİ% 14 1,878.03
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 134.15
KESİNTİLER TOPLAMI 2,012.18
NET ASGARİ ÜCRET 11,402.32

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 13,414.50
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 2,079.25
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 268.29
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 15,762.04

2023 Yılı İlk Yarı ve İkinci Yarı Net Asgari Ücret Hesaplaması

01.01.2023-31.06.2023 31.06.2023-31.12.2023
BRÜT ASGARİ ÜCRET (AYLIK) 10.008,00 TL 13.414,50 TL
SGK PRİMİ İŞÇİ PAYI 1.401,12 TL 1.878,03 TL
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI 100,08 TL 134,15 TL
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ* 0,00 TL 0,00 TL
DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ 0,00 TL 0,00 TL
KESİNTİLER TOPLAMI 1.501,20 TL 2.012,18 TL
NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80 TL 11.402,33 TL
İŞVEREN MALİYETİ
SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI** 1.551,24 TL 2.079,25 TL
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN PAYI 200,16 TL 268,29 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 11.759,40 TL 15.762,04 TL