201303 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 201303
Faaliyet Adı SÜLFİDLER (SÜLFÜRLER), SÜLFATLAR, FOSFİNATLAR, FOSFONATLAR, FOSFATLAR VE NİTRATLARIN İMALATI (ŞAP DÂHİL)

NACE KODU : 20.13.03

NACE FAALİYET ADI : SÜLFİDLER (SÜLFÜRLER), SÜLFATLAR, FOSFİNATLAR, FOSFONATLAR, FOSFATLAR VE NİTRATLARIN İMALATI (ŞAP DÂHİL)