106202 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 106202
Faaliyet Adı GLİKOZ, GLİKOZ ŞURUBU, FRUKTOZ, MALTOZ, İNULİN, VB. İMALATI (İNVERT ŞEKER DÂHİL)

NACE KODU : 10.62.02

NACE FAALİYET ADI : GLİKOZ, GLİKOZ ŞURUBU, FRUKTOZ, MALTOZ, İNULİN, VB. İMALATI (İNVERT ŞEKER DÂHİL)