106106 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 106106
Faaliyet Adı İRMİK İMALATI

NACE KODU : 10.61.06

NACE FAALİYET ADI : İRMİK İMALATI