105102 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 105102
Faaliyet Adı PEYNİR, LOR VE ÇÖKELEK İMALATI

NACE KODU : 10.51.02

NACE FAALİYET ADI : PEYNİR, LOR VE ÇÖKELEK İMALATI