021001 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 021001
Faaliyet Adı BALTALIK OLARAK İŞLETİLEN ORMANLARIN YETİŞTİRİLMESİ (KÂĞITLIK VE YAKACAK ODUN ÜRETİMİNE YÖNELİK OLANLAR DÂHİL)

NACE KODU : 02.10.01

NACE FAALİYET ADI : BALTALIK OLARAK İŞLETİLEN ORMANLARIN YETİŞTİRİLMESİ (KÂĞITLIK VE YAKACAK ODUN ÜRETİMİNE YÖNELİK OLANLAR DÂHİL)