014401 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 014401
Faaliyet Adı DEVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

NACE KODU : 01.44.01

NACE FAALİYET ADI : DEVE YETİŞTİRİCİLİĞİ