012509 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 012509
Faaliyet Adı FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ

NACE KODU : 01.25.09

NACE FAALİYET ADI : FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ