011690 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 011690
Faaliyet Adı DİĞER LİFLİ BİTKİLERİN YETİŞTİRİLMESİ (KETEN, KENEVİR, JÜT VS.)

NACE KODU : 01.16.90

NACE FAALİYET ADI : DİĞER LİFLİ BİTKİLERİN YETİŞTİRİLMESİ (KETEN, KENEVİR, JÜT VS.)