011690 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyet Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 011690
Faaliyet Adı DİĞER LİFLİ BİTKİLERİN YETİŞTİRİLMESİ (KETEN, KENEVİR, JÜT VS.)