011602 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 011602
Faaliyet Adı PAMUK YETİŞTİRİCİLİĞİ

NACE KODU : 01.16.02

NACE FAALİYET ADI : PAMUK YETİŞTİRİCİLİĞİ