011501 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 011501
Faaliyet Adı TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ

NACE KODU : 01.15.01

NACE FAALİYET ADI : TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ