011401 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 011401
Faaliyet Adı ŞEKER KAMIŞI YETİŞTİRİLMESİ

NACE KODU : 01.14.01

NACE FAALİYET ADI : ŞEKER KAMIŞI YETİŞTİRİLMESİ