011317 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyeti Nace Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 011317
Faaliyet Adı ŞEKER PANCARI YETİŞTİRİLMESİ

NACE KODU : 01.13.17

NACE FAALİYET ADI : ŞEKER PANCARI YETİŞTİRİLMESİ