009000 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyet Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 009000
Faaliyet Adı POTANSİYEL MÜKELLEF (GELİR GETİRİCİ KAZANÇ OLMAKSIZIN BAZI İŞ VE İŞLEMLERDE KULLANILAN POTANSİYEL VERGİ KİMLİK NUMARASINA HAİZ MÜKELLEF)