325008 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyet Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 325008
Faaliyet Adı GÖZ TEDAVİSİ İLE İLGİLİ CERRAHİ, TANI, TEST VE BENZERİ ALETLERİN İMALATI (KORNEAYA AİT YUVARLAK TESTERELER, OFTALMOSKOP, RETİNOSKOP, KERATOMETRELER, VB.)