201404 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyet Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 201404
Faaliyet Adı ODUNUN VE KÖMÜR KATRANININ DAMITILMASI (ODUN KREOZOTU, ODUN NAFTASI, BİTKİSEL ZİFT, BENZOL, TOLUOL, FENOL, NAFTALİN VB.)