021001 Faaliyet Kodu Anlamı Nedir, Firma Faaliyet Kod Anlamı

Faaliyet Kodu 021001
Faaliyet Adı BALTALIK OLARAK İŞLETİLEN ORMANLARIN YETİŞTİRİLMESİ (KÂĞITLIK VE YAKACAK ODUN ÜRETİMİNE YÖNELİK OLANLAR DÂHİL)