2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri, Gelir Vergisi Tarifesi, Vergi Oranları

Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında arttı ve 2022 yılı gelirlerine uygulanacak tarife aşağıdaki Tablodaki gibi oldu.

Ücretliler İçin Uygulanacak 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

32.000 TL’ye kadar

%15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası

%20

250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası

%27

880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası

%35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası

%40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

32.000 TL’ye kadar

%15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası

%20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası

%27

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası

%35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası

%40