Vergi Takvimi, Aylara Göre Ödenecek Vergilerin Son Tarihleri

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
16/11/2020 25/11/2020 1-15 Kasım 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 26/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 26/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 26/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 2019 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 2020 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/2020 30/11/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi
01/11/2020 30/11/2020 Ekim 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi